27 Μαΐ 2008

ΤΟ ΜΑΤ ΣΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΓΡΑΜΜΗ

ΜΑΤ ΣΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΓΡΑΜΜΗΓια να προκύψει το ματ στην τελευταία γραμμή πρέπει:
1.Να είναι ανεπαρκής η άμυνα της τελευταίας γραμμής.
2.Ο Βασιλιάς να είναι συνήθως στην θέση του ροκέ και να είναι κλεισμένος από τα δικά του πιόνια.
3.Να μπορεί ο αντίπαλος Πύργος ή η αντίπαλη Βασίλισσα να δώσει σαχ στην τελευταία γραμμή.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ:


Στην πιο πάνω θέση είναι η σειρά του λευκού να παίξει και εκμεταλλεύεται το δίπλωμα των Πύργων του και την επίθεση της Βασίλισσας στον μαύρο Πύργο που βρίσκεται στο τετράγωνο α8. Για αυτό ο λευκός παίζει: 1.Βχα8 ( θυζιάζει την Βασίλισσα του για τον μαύρο Πύργο, αλλά με τον τρόπο αυτό αφαιρεί από τα μαύρα μία δύναμή τους από την άμυνα της τελευταίας γραμμής ) αν τα μαύρα πάρουν την λευκή Βασίλισσα 1…Πχα8 τότε 2.Πδ8+ και ματ στην επόμενη κίνηση.

Σε αυτή την θέση ο μαύρος βλέπει ότι ο λευκός έχει αδυνατίσει την άμυνα στην τελευταία γραμμή του, μιας και ο λευκός Πύργος βρίσκεται στο τετράγωνο γ3, για αυτό παίζει 1… Ββ2 για να απομακρύνει την λευκή Βασίλισσα που κάνει άμυνα στα τετράγωνα δ1 και ζ1 και ο μαύρος εγκατέλειψε γιατί αν:
α. 2. Βχβ2 τότε 2… Πδ1+ και ματ.
β. 2. Πγ2 τότε 2… Ββ1+ 3. Βζ1 Βχγ2 και κερδίζει τον λευκό Πύργο.


Στο πιο πάνω διάγραμμα παρόλο που φαίνεται ότι ο μαύρος αντιμετωπίζει προβλήματα γιατί απειλούνται: η Βασίλισσα του, ο Πύργος του και του εξασκείται πίεση στο ζ7 πιόνι, παίζει: 1… Βδ4+ 2. Ρθ1 και τώρα 2… Βζ2 εκμεταλλευόμενος την αδυναμία στην τελευταία γραμμή του λευκού ο οποίος εγκατέλειψε, γιατί αν:
α. 3. Πχζ2 τότε 3… Πε1+ και ματ στην επόμενη κίνηση.
β. 3. Πγ1 τότε 3… Πε1+ και πάλι ματ στην επόμενη κίνηση.
γ. 3. Πη1 τότε 3…Πε1 4. Πχε1 Βχε1 και ματ.


Σε αυτή την θέση ο λευκός εκμεταλλεύεται την επίθεση που εξασκεί στο μαύρο Ίππο με την Βασίλισσα και τον Πύργο και εξασθενίζει την τελευταία γραμμή του μαύρου παίζοντας: 1.Βχγ7+ Πχγ7 2. Πχδ8+ και ματ στην επόμενη κίνηση.


Εδώ ο λευκός χρησιμοποιώντας την διπλή απειλή και την αδυναμία στην τελευταία γραμμή του μαύρου κερδίζει υλικό. Τα λευκά παίζουν 1. Βχδ6 θυζιάζουν την Βασίλισσα για να αδυνατίσει η τελευταία γραμμή του μαύρου (στο τετράγωνο ζ8) τα μαύρα υποχρεωτικά τρώνε την λευκή Βασίλισσα, αλλιώς θα χάσουν κομμάτι, και παίζουν 1... γχδ6 τα λευκά συνεχίζουν με 2. Ιζ7+ ( διπλή απειλή ) και τώρα τα μαύρα αν:
α. 2... Πχζ7 τότε τα λευκά παίζουν 3. Πε8+ και κάνουν ματ στην επόμενη κίνηση.
β. 2... Ρη8 τότε τα λευκά παίζουν 3. Ιχη5+ και κερδίζουν υλικό.
Εδώ ο μαύρος εκμεταλλεύεται ταυτόχρονα: την αποκάλυψη του Ίππου του και επιτίθεται στην λευκή Βασίλισσα και στον λευκό Πύργο που βρίσκεται στο δ1 καθώς και το κάρφωμα της λευκής Βασίλισσας από την μαύρη Βασίλισσα. Τα μαύρα παίζουν: 1.. Ιε4, αν τα λευκά παίξουν
α. 2. Βχα7 τότε 2... Πχδ1+ και ματ.
β. 2. Πχδ8 τότε 2...Βχζ2+ και ματ στην επόμενη κίνηση.
γ. 2. ζχε4 τότε 2... Πχδ1+ και ματ.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΠΑΙΖΟΥΝ ΤΑ ΛΕΥΚΑ


ΠΑΙΖΟΥΝ ΤΑ ΜΑΥΡΑ


Δεν υπάρχουν σχόλια: