25 Ιουν 2008

ΕΠΙΘΕΣΗ ΕΞ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΩΣ

Η επίθεση εξ΄ αποκαλύψεως προκύπτει όταν ένα κομμάτι κινείται και με την κίνηση του αποκαλύπτει επίθεση σε ένα αντίπαλο κομμάτι.

Παραδείγματα

Σε αυτή την θέση τα λευκά παίζουν: 1. Αχζ7+. Με αυτή την κίνηση του λευκού αξιωματικού αποκαλύπτεται επίθεση εναντίον της μαύρης Βασίλισσας από την λευκή Βασίλισσα.

Αυτή η θέση έχει προκύψει από μια δημοφιλή συνέχεια της Γαλλικής ( 1.ε4 ε6 2.δ4 δ5 3.ε5 γ5 4.γ3 Ιγ6 5. Ιζ3 γχδ4 6.γχδ4 Ββ6 7. Αδ3... ) και από ότι βλέπουμε είναι η σειρά των μαύρων να παίξουν. Αν τα μαύρα παίξουν: 7 ... ΙΧδ4 τότε τα λευκά θα παίξουν: 8 Ιχδ4 και αν 8...Βχδ4 τότε 9. Αβ5+ και η λευκή Βασίλισσα κερδίζει την μαύρη Βασίλισσα.

Στο πιο πάνω διάγραμμα τα λευκά παίζουν: 1. Βχζ8+ Ρχζ8 2. Αθ6+ και τώρα αποκαλύπτεται η επίθεση στην μαύρη Βασίλισσα από τον λευκό Πύργο.
Στην θέση που βλέπουμε τα μαύρα παίζουν: 1... Ιχε4 2. Βχε4 ... και τώρα 2... δ5 και απειλείται η λευκή Βασίλισσα από το μαύρο πιονάκι, αλλά αποκαλύπτεται και η επίθεση εναντίον του λευκού Αξιωματικού στο α3 από τον μαύρο Αξιωματικό στο ε7.


Σε αυτή την θέση παίζουν τα λευκά, αν μετακινήσουν τον Αξιωματικό τους θα δώσουν σαχ εξ΄ αποκαλύψεως με τον Πύργο τους. Όμως με την κίνηση του αξιωματικού τα λευκά δεν θα έχουν κάποιο υλικό κέρδος, γι αυτό παίζουν πρώτα: 1β4.. και τώρα όπου και αν πάει ο μαύρος Ίππος χάνεται, π.χ.: 1... Ιγ4 τότε 2. ΑΧγ4+ και αν 1... Ιγ6 τότε 2. Αδ5+

ΠΑΙΖΟΥΝ ΤΑ ΛΕΥΚΑ

ΠΑΙΖΟΥΝ ΤΑ ΜΑΥΡΑ


Δεν υπάρχουν σχόλια: