25 Ιουν 2008

ΕΠΙΘΕΣΗ ΕΞ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΩΣ

Η επίθεση εξ΄ αποκαλύψεως προκύπτει όταν ένα κομμάτι κινείται και με την κίνηση του αποκαλύπτει επίθεση σε ένα αντίπαλο κομμάτι.

Παραδείγματα

Σε αυτή την θέση τα λευκά παίζουν: 1. Αχζ7+. Με αυτή την κίνηση του λευκού αξιωματικού αποκαλύπτεται επίθεση εναντίον της μαύρης Βασίλισσας από την λευκή Βασίλισσα.

Αυτή η θέση έχει προκύψει από μια δημοφιλή συνέχεια της Γαλλικής ( 1.ε4 ε6 2.δ4 δ5 3.ε5 γ5 4.γ3 Ιγ6 5. Ιζ3 γχδ4 6.γχδ4 Ββ6 7. Αδ3... ) και από ότι βλέπουμε είναι η σειρά των μαύρων να παίξουν. Αν τα μαύρα παίξουν: 7 ... ΙΧδ4 τότε τα λευκά θα παίξουν: 8 Ιχδ4 και αν 8...Βχδ4 τότε 9. Αβ5+ και η λευκή Βασίλισσα κερδίζει την μαύρη Βασίλισσα.

Στο πιο πάνω διάγραμμα τα λευκά παίζουν: 1. Βχζ8+ Ρχζ8 2. Αθ6+ και τώρα αποκαλύπτεται η επίθεση στην μαύρη Βασίλισσα από τον λευκό Πύργο.
Στην θέση που βλέπουμε τα μαύρα παίζουν: 1... Ιχε4 2. Βχε4 ... και τώρα 2... δ5 και απειλείται η λευκή Βασίλισσα από το μαύρο πιονάκι, αλλά αποκαλύπτεται και η επίθεση εναντίον του λευκού Αξιωματικού στο α3 από τον μαύρο Αξιωματικό στο ε7.


Σε αυτή την θέση παίζουν τα λευκά, αν μετακινήσουν τον Αξιωματικό τους θα δώσουν σαχ εξ΄ αποκαλύψεως με τον Πύργο τους. Όμως με την κίνηση του αξιωματικού τα λευκά δεν θα έχουν κάποιο υλικό κέρδος, γι αυτό παίζουν πρώτα: 1β4.. και τώρα όπου και αν πάει ο μαύρος Ίππος χάνεται, π.χ.: 1... Ιγ4 τότε 2. ΑΧγ4+ και αν 1... Ιγ6 τότε 2. Αδ5+

ΠΑΙΖΟΥΝ ΤΑ ΛΕΥΚΑ

ΠΑΙΖΟΥΝ ΤΑ ΜΑΥΡΑ


27 Μαΐ 2008

ΤΟ ΜΑΤ ΣΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΓΡΑΜΜΗ

ΜΑΤ ΣΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΓΡΑΜΜΗΓια να προκύψει το ματ στην τελευταία γραμμή πρέπει:
1.Να είναι ανεπαρκής η άμυνα της τελευταίας γραμμής.
2.Ο Βασιλιάς να είναι συνήθως στην θέση του ροκέ και να είναι κλεισμένος από τα δικά του πιόνια.
3.Να μπορεί ο αντίπαλος Πύργος ή η αντίπαλη Βασίλισσα να δώσει σαχ στην τελευταία γραμμή.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ:


Στην πιο πάνω θέση είναι η σειρά του λευκού να παίξει και εκμεταλλεύεται το δίπλωμα των Πύργων του και την επίθεση της Βασίλισσας στον μαύρο Πύργο που βρίσκεται στο τετράγωνο α8. Για αυτό ο λευκός παίζει: 1.Βχα8 ( θυζιάζει την Βασίλισσα του για τον μαύρο Πύργο, αλλά με τον τρόπο αυτό αφαιρεί από τα μαύρα μία δύναμή τους από την άμυνα της τελευταίας γραμμής ) αν τα μαύρα πάρουν την λευκή Βασίλισσα 1…Πχα8 τότε 2.Πδ8+ και ματ στην επόμενη κίνηση.

Σε αυτή την θέση ο μαύρος βλέπει ότι ο λευκός έχει αδυνατίσει την άμυνα στην τελευταία γραμμή του, μιας και ο λευκός Πύργος βρίσκεται στο τετράγωνο γ3, για αυτό παίζει 1… Ββ2 για να απομακρύνει την λευκή Βασίλισσα που κάνει άμυνα στα τετράγωνα δ1 και ζ1 και ο μαύρος εγκατέλειψε γιατί αν:
α. 2. Βχβ2 τότε 2… Πδ1+ και ματ.
β. 2. Πγ2 τότε 2… Ββ1+ 3. Βζ1 Βχγ2 και κερδίζει τον λευκό Πύργο.


Στο πιο πάνω διάγραμμα παρόλο που φαίνεται ότι ο μαύρος αντιμετωπίζει προβλήματα γιατί απειλούνται: η Βασίλισσα του, ο Πύργος του και του εξασκείται πίεση στο ζ7 πιόνι, παίζει: 1… Βδ4+ 2. Ρθ1 και τώρα 2… Βζ2 εκμεταλλευόμενος την αδυναμία στην τελευταία γραμμή του λευκού ο οποίος εγκατέλειψε, γιατί αν:
α. 3. Πχζ2 τότε 3… Πε1+ και ματ στην επόμενη κίνηση.
β. 3. Πγ1 τότε 3… Πε1+ και πάλι ματ στην επόμενη κίνηση.
γ. 3. Πη1 τότε 3…Πε1 4. Πχε1 Βχε1 και ματ.


Σε αυτή την θέση ο λευκός εκμεταλλεύεται την επίθεση που εξασκεί στο μαύρο Ίππο με την Βασίλισσα και τον Πύργο και εξασθενίζει την τελευταία γραμμή του μαύρου παίζοντας: 1.Βχγ7+ Πχγ7 2. Πχδ8+ και ματ στην επόμενη κίνηση.


Εδώ ο λευκός χρησιμοποιώντας την διπλή απειλή και την αδυναμία στην τελευταία γραμμή του μαύρου κερδίζει υλικό. Τα λευκά παίζουν 1. Βχδ6 θυζιάζουν την Βασίλισσα για να αδυνατίσει η τελευταία γραμμή του μαύρου (στο τετράγωνο ζ8) τα μαύρα υποχρεωτικά τρώνε την λευκή Βασίλισσα, αλλιώς θα χάσουν κομμάτι, και παίζουν 1... γχδ6 τα λευκά συνεχίζουν με 2. Ιζ7+ ( διπλή απειλή ) και τώρα τα μαύρα αν:
α. 2... Πχζ7 τότε τα λευκά παίζουν 3. Πε8+ και κάνουν ματ στην επόμενη κίνηση.
β. 2... Ρη8 τότε τα λευκά παίζουν 3. Ιχη5+ και κερδίζουν υλικό.
Εδώ ο μαύρος εκμεταλλεύεται ταυτόχρονα: την αποκάλυψη του Ίππου του και επιτίθεται στην λευκή Βασίλισσα και στον λευκό Πύργο που βρίσκεται στο δ1 καθώς και το κάρφωμα της λευκής Βασίλισσας από την μαύρη Βασίλισσα. Τα μαύρα παίζουν: 1.. Ιε4, αν τα λευκά παίξουν
α. 2. Βχα7 τότε 2... Πχδ1+ και ματ.
β. 2. Πχδ8 τότε 2...Βχζ2+ και ματ στην επόμενη κίνηση.
γ. 2. ζχε4 τότε 2... Πχδ1+ και ματ.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΠΑΙΖΟΥΝ ΤΑ ΛΕΥΚΑ


ΠΑΙΖΟΥΝ ΤΑ ΜΑΥΡΑ


27 Απρ 2008

ΤΟ ΚΑΡΦΩΜΑ« Κάρφωμα » ονομάζουμε την κίνηση ενός κομματιού που αναγκάζει ένα αντίπαλο κομμάτι να μένει στην θέση του και να μην μπορεί να κουνηθεί γιατί θα χαθεί ένα κομμάτι μεγαλύτερης αξίας.
Στο πιο πάνω διάγραμμα ο λευκός αξιωματικός δεν επιτρέπει στο μαύρο άλογο να μετακινηθεί γιατί από πίσω του είναι ο μαύρος βασιλιάς.
Επίσης εάν το λευκό άλογο μετακινηθεί τότε ο μαύρος πύργος θα φάει την λευκή βασίλισσα.


Στην πιο πάνω θέση τα μαύρα παίζουν τον πύργο τους στο δ2 καρφώνοντας τον λευκό αξιωματικό και τον κερδίζουν.


Σε αυτή την θέση παίζουν τα λευκά και τρώνε με την βασίλισσα τους τον μαύρο πύργο στο β8 ( παρόλο που υποστηρίζεται από τον άλλο μαύρο πύργο στο β3 ) δίνοντας σαχ στον μαύρο βασιλιά και εκμεταλλεύονται το κάρφωμα του πύργου τους που βρίσκεται στο γ3 εναντίον του μαύρου πύργου στο β3 ο οποίος εάν μετακινηθεί χάνεται η μαύρη βασίλισσα.Στο διάγραμμα που βλέπουμε τα μαύρα έχουν αδυνατίσει στην τελευταία γραμμή και ο μαύρος βασιλιάς δεν μπορεί να διαφύγει ούτε από το τετράγωνο θ7 . Για αυτό ο λευκός παίζει τον αξιωματικό του στο τετράγωνο γ3 απειλώντας με δύο δυνάμεις τον μαύρο αξιωματικό στο δ4 ο οποίος :
1.αν φάει τον λευκό αξιωματικό στο γ3 τότε τα λευκά παίζουν την βασίλισσα τους στο τετράγωνο δ8 δίνουν σαχ στον μαύρο βασιλιά και κάνουν ματ.
2. αν παίξει στο τετράγωνο β6 για να φυλάει το τετράγωνο δ8 τότε ο λευκός αξιωματικός θα φάει την μαύρη βασίλισσα.
3. επειδή τα μαύρα δεν μπορούν να τον υποστηρίξουν με άλλη δύναμη τους τότε τα λευκά τον κερδίζουν.Στην πιο πάνω θέση τα μαύρα τρώνε με τον αξιωματικό τους το λευκό πιόνι στο τετράγωνο η2 και απειλούν να κάνουν ματ με την βασίλισσα τους από το τετράγωνο θ1. Αν ο λευκός πύργος που βρίσκεται στο τετράγωνο δ2 φάει τον μαύρο αξιωματικό, για να γλυτώσει το ματ, τότε η μαύρη βασίλισσα που βρίσκεται στο γ1 θα κερδίσει την λευκή βασίλισσα που είναι στο τετράγωνο ε3.ΑΣΚΗΣΕΙΣΣτις ασκήσεις που ακολουθούν τα λευκά ή τα μαυρά εκμεταλλεύονται τα καρφώματα που υπάρχουν ή δημιουργούν νέα ( καρφώματα ) και κερδίζουν υλικό.ΠΑΙΖΟΥΝ ΤΑ ΛΕΥΚΑ
ΠΑΙΖΟΥΝ ΤΑ ΜΑΥΡΑ

24 Μαρ 2008

ΔΙΠΛΗ ΑΠΕΙΛΗ: ΠΗΡΟΥΝΙ

ΔΙΠΛΗ ΑΠΕΙΛΗ : « ΠΗΡΟΥΝΙ »


Το « πηρούνι » είναι ένας από τους πιο απλούς τρόπους να δημιουργηθεί μία διπλή απειλή. Η ουσιαστική ιδέα είναι ότι ένα κομμάτι τοποθετείται σε θέση όπου δημιουργεί δύο απειλές ταυτόχρονα.


Στο παραπάνω διάγραμμα ο μαύρος παίζει: 1…Βα4 και απειλεί ταυτόχρονα τους δύο λευκούς πύργους. Ο λευκός υποχρεωτικά χάνει έναν από τους δύο πύργους.

Σε αυτό το διάγραμμα ο μαύρος παίζει: 1…Αε4+ σαχ και απειλεί ταυτόχρονα τον βασιλιά και την βασίλισσα του λευκού. Ο λευκός χάνει υποχρεωτικά την βασίλισσα του.

Μία πιο σύνθετη περίπτωση είναι αυτή που ένας από τους δύο αντιπάλους δημιουργεί το «πηρούνι » όπως στην πιο κάτω θέση:

Ο λευκός παίζει 1.Πθ7+ και δίνει σαχ με τον πύργο του αν ο μαύρος βασιλιάς φάει τον λευκό πύργο 1…ΡΧΘ7 ή παίξει τότε ο λευκός παίζει 2.ΙΧζ6+ και απειλεί τον μαύρο βασιλιά και την μαύρη βασίλισσα. Ο μαύρος χάνει υποχρεωτικά την βασίλισσα του. Αν ο μαύρος βασιλιάς παίξει 1…Ρζ8 τότε ο λευκός παίζει πάλι 2.ΙΧζ6 και τώρα απειλεί την μαύρη βασίλισσα και τον μαύρο πύργο. Ο μαύρος χάνει υποχρεωτικά ένα από τα δυο κομμάτια του.


ΑΣΚΗΣΕΙΣ


Παίζουν τα λευκά:
παίζουν τα μαύρα:

Οποιοσδήποτε επιθυμεί την αποστολή του άρθρου σε μορφή pdf, μπορεί να αποστέλει e-mail στο chessmagazine@gmail.com, με την προϋπόθεση στο μηνυμά να αναγράφονται τα ακριβή στοιχεία του.